Thôn 2, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
(0296) 3 989 234
Tư vấn sản phẩm : 0938 808 301
Tư vấn dịch vụ : 0933 805 757
Thời gian làm việc:
8:00 - 18:00 từ thứ 2 đến thứ 6
8:00 - 17:00 thứ 7, chủ nhật
Phòng kinh doanh
IMAGE
Trần Văn Phụng
Trưởng nhóm bán hàng
IMAGE
Nguyễn Ngọc Đức
Trưởng nhóm bán hàng
Phòng dịch vụ
IMAGE
Bùi Thanh Phước
Trưởng phòng dịch vụ phụ tùng